Over ons

Mission statement

Wij zijn stichting Veteranen West Maas en Waal. Wij zijn opgericht op 20-12-2018 met als doel om de veteranen zichtbaarder te verankeren binnen de gemeente West Maas en Waal. Wij willen hiermee een schakel zijn tussen de veteranen in de gemeente, de  gemeente en haar inwoners. Bij de oprichting van de Stichting Veteranen West Maas en Waal (SVWMW) is onderstaande ‘Mission statement’ geformuleerd:

Het bevorderen van de waardering en erkenning van veteranen uit de regio West Maas en Waal, en directe omgeving, alsmede het verbeteren van de onderlinge relaties tussen de veteranen en de lokale bevolking zodat zij zich bewust zijn van de aanwezigheid van veteranen in onze regio. Tevens het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar “Mission statement” onder meer te verwezenlijken door:

  • Het organiseren van jaarlijkse bijeenkomsten met de veteranen in de regio
  • Het jaarlijks organiseren van de Veteranendag in de Gemeente West Maas en Waal
  • Het organiseren van activiteiten rondom 75 jaar bevrijding in 2019 / 2020
  • Deelname aan landelijke activiteiten voor veteranen te ondersteunen
  • Jaarlijkse voorlichting en educatieve programma ondersteuning op scholen
  • Structurele opzet en uitbreiding van een “Battlefield Tour” in de gemeente door middel van het plaatsen van gedenkstenen en informatiezuilen over verleden, heden en toekomst.

 

V.l.n.r. Dennis Lindeman, Thim Vernooij en Egon van Kessel. (Foto Hanneke Hoefnagel)

V.l.n.r. Dennis Lindeman (Penningmeester), Thim Vernooij (Secretaris), Egon van Kessel (Voorzitter)