Veteranenzorg

Helaas zijn er veel veteranen die door hun inzet op uitzending fysiek of mentaal gewond zijn geraakt. Gelukkig zijn er verschillende instanties die ondersteuning kunnen bieden aan hen die het nodig hebben.

Veteranenloket

Nederlandse veteranen, oorlogs- en dienstslachtoffers en hun relaties hebben na hun diensttijd recht op optimale zorg en dienstverlening. Die krijgt u bij het Veteranenloket. Het Veteranenloket biedt toegang tot bestaande zorg en dienstverlening van het ministerie van Defensie, het Veteraneninstituut (Vi), het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV), het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) en het Veteranen Platform (VP) en maakt deze centraal bereikbaar via één website en telefoonnummer. Het Veteranenloket is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

Voor meer informatie bel naar telefoonnummer: 088-3340000 of kijk op:  www.veteranenloket.nl

Unit Victor

 

Unit Victor is een gratis app speciaal voor veteranen. Via de app kun je in een beveiligde omgeving met elkaar contact houden, en oud-collega’s die je uit het oog verloren bent weer terugvinden (zoek op krijgsmachtonderdeel, missie, jaartal of bijnaam). Voor de gezelligheid, maar ook als je elkaar nodig hebt.
Verder kun je via Unit Victor op de hoogte blijven van nieuws rondom veteranen en Defensie (binnenkort ook van evenementen en verenigingen!) en vind je in de app informatie en contactgegevens van ondersteuningsorganisaties.
Meer informatie en gratis download via www.noworriescompany.com

Veteraneninstituut

Het Veteraneninstituut speelt een belangrijke rol in het uitdragen en stimuleren van maatschappelijke waardering voor de prestaties die veteranen in opdracht van politiek en samenleving hebben geleverd en voor de offers die daarbij werden gebracht. Ook verwerft en verspreidt het instituut kennis over onderwerpen die voor veteranen van belang zijn en bevordert het wetenschappelijk onderzoek hiernaar.

Voor meer informatie bel naar telefoonnummer: 088-3340050 of kijk op: www.veteraneninstituut.nl